išveizdėti

išveizdėti
išveizdė́ti 1. tr., intr. K, Rtr, NdŽ, apžiūrėti, išžiūrėti, išžvalgyti: Vaikai išveizdi visur Dbč. Ižveizdė́siu Jeruzalem su žiburiais DP10. | Kurius jis pirma išveizdėjo (numatė), tus ir paskyrė RBPvR8,29. | refl. K, .tr. patikrinti, apžiūrėti visas vištas, ar dės: Ar jau visas vištas išveizdė́jai? J.tr. išskrosti, išmėsinėti: Išveizdė́ti vidurius I. 2. intr., tr. Sut, Š išieškoti: Visur išveizdė́k gerai, t. y. išieškok J. Išveizdė́jau kepurės visus kampelius, kol radau Dbč. Išveizdė́jau, išgriozdžiau ir niekur neradau to gorčiaus Lp. Visur išveizdė́j[o] ir niekur nerado Dv. Ką tę tu turi [cukraus] – visas iš tavę išveizdė́tas (paimtas) Švnč. 3. intr. Rtr, atrodyti: Jis išveizd ant tėvo, į tėvą N. Kumelys išveizd iš kumelės N. Jis rūstas išvéizd KII73. Bernas gražus išveizdė́ti, t. y. gražus ano povyzdis J. Ji labai graži išveizdėjo Ns1841,2. Aš norėčiau žinoti, kaip prie jūsų išvéizd Sch249. Daugybė linksnių vienaip išvéizdžia daiktavardžių linksniavime, kitaip įvardžių ir būdvardžių A.Baran. Antrą dieną sesuo vėl nusiminusi išveizdėjo BsPI47. | impers.: Man taip išveizd N. | refl.: Jis išsivéizd jaunas KI79. Kaip tas dalykas galėtų išsiveizdė́ti KI76. Obuolas gražus išsivéizd KI79. | impers.: Teip išsivéizd, kad rytoj lys KII335. Po perkūnijos lauke gražiausiai išsiveizd Ns1858,3. 4. tr. nurodyti, pažymėti: Kursai ėjo keliu pirm veido jūsų, kad išveizdėtų jumus vietą, kur atsigultumite Ch5Moz1,33. 5. tr. patvarkyti, patikrinti, iškopinėti (bites): Išveizdėjo dar du aulius J.Jabl. \ veizdėti; apveizdėti; atveizdėti; įveizdėti; išveizdėti; nuveizdėti; paveizdėti; parveizdėti; perveizdėti; praveizdėti; priveizdėti; appriveizdėti; suveizdėti; užveizdėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išveizėti — 1. NdŽ, Pln žr. išveizdėti 1: Elena išveizėjo visas kningas – nėr tos vardo dienos Trk. Išveizėjo, išvartė visus pašalius ir nerado Brs. Išveizės iš visų pusių, iškratys, tada pirks Krš. Par vis mistras norėjo išveizėti tus kraštus, vis norėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • appriveizdėti — žr. priveizdėti 1: Appriveizdėdami ligonis ir negalinčius … įgysime tikrai nuodžių atleidimą DP482. veizdėti; apveizdėti; atveizdėti; įveizdėti; išveizdėti; nuveizdėti; paveizdėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apveizdėti — apveizdėti, apveizdi (àpveizdžia J), ėjo 1. tr. SD1111, SD207, Sut, D.Pošk, N, Rtr, Š apžiūrėti, apžvelgti, norint ką sužinoti, išsiaiškinti, su kuo susipažinti, ką patikrinti: Aš apveizdėjau visus pašalius J. | refl. tr., intr. D.Pošk, K, Š:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atveizdėti — 1. tr. Rtr, KŽ atskirti, nutolinti: Aš atveizdėjau jį, t. y. atskyriau nuo savęs J. 2. refl. MŽ220, Sut, RtŽ, J, Š pažiūrėti atgal: Atsiveizdmi R, MŽ, N. Lipdamas į vagoną dar atsiveizdėjo J.Jabl(Žem). 3. refl. I, K, Š, KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išveizdėjimas — sm. (1) → išveizdėti: 1. NdŽ, KŽ. 2. Sut. 3. Jų oda ir visas jų kūno išveizdėjimas iš viso kitokie nekaip kitų Indijos žmonių Ns1852,2. Išveizdėjimas, išsiveizdėjimas, paveikslas KII150. Išveizdėjimas kaip kokio liūto KII37. | refl.: Jis priima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuveizdėti — Skr 1. tr., intr. OsG171, N, K, KŽ stebint nužvelgti, apžiūrėti, pamatyti: Aš nuveizdėjau, kur tu nuėjai J. Greičiaus juos kitas iš šalies nuveizdi aba dabotis gali PK204. 2. intr. išleisti iš akių, nebematyti to, į ką buvo stebėtasi: Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parveizdėti — tr. suieškojus pargabenti: Prašysiu maldysiu savo brolužėlio, tai parneš parveizdė̃s rūtų vainikėlį (d.) Kpč. veizdėti; apveizdėti; atveizdėti; įveizdėti; išveizdėti; nuveizdėti; paveizdėti; parveizdėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveizdėti — paveizdėti, paveizdi (pàveizdi), ėjo, paveizdėti Grš 1. intr. SD1138, SD243, Q33, Sut, D.Pošk, N, K, Rtr, NdŽ, KŽ, LMD(Dv) pažiūrėti, pažvelgti: Paveizd vei tat, ką daro tasiai SD7. Paveizdėti, pažvalgyti Q148. Aš į tave paveizdėjau, tu man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perveizdėti — 1. tr. SD294, Q133, H167, Sut, N, K, Rtr, NdŽ, KŽ peržiūrėti, patikrinti: Peržiūriu, perveizdmi R361, MŽ484. Perveizdėjau antyčius, visi tebebuvo J. Reik tiktai visa ta kalva mudviem nuskinti ir visi kelmai perveizdėti P.Klim. O ansjan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praveizdėti — NdŽ 1. intr., tr. Rtr, KŽ apžiūrėti, apžvelgti. 2. intr. Skr galėti, įstengti: Užželtakis led praveizdi J. veizdėti; apveizdėti; atveizdėti; įveizdėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”